Bí mật tư duy triệu phú - T. Harv Eker

[pdf] Bí mật tư duy triệu phú – T. Harv Eker

Tên sách: Bí mật tư duy triệu phú

Tác giả: T. Harv Eker

NXB: Trẻ

Chào bạn! Xin trân trọng giới thiệu với bạn cuốn sách Bí mật tư duy triệu phú – Secrets of the Millionaire Mind – T. Harv Eker

Lợi ích của bạn khi đọc Bí mật tư duy triệu phú:
Thứ nhất: Bạn được giải thích những điều kiện trong quá khứ ảnh hưởng đến lối suy nghĩ và hành động của chúng ta đối với tiền như thế nào. Hơn thế nữa, bạn được trình bày rõ “chiến thuật 4 bước” nhằm điều chỉnh kế hoạch tài chính trong tâm thức.
Thứ hai: Bạn sẽ được cung cấp 17 cách suy nghĩ, thái độ và hành động cần thực hiện để đạt đến thành công và tạo ra sự thay đổi bền vững trong cuộc sống tài chính của bạn.

“Dùng chính xác những nguyên tắc trong cuốn sách này, tôi đã thu được nhiều triệu dolar và tôi liên tục là triệu phú.” T. Harv Eker

Ngoài ra, bạn còn được kiểm tra xem “nhiệt kế tài chính” của bạn được đặt ở mức nào? Nếu hiện tại bạn đang gặp một số vấn đề trong cuộc sống. Bạn sẽ có định hướng đúng đắn để khắc phục, cải thiện và vượt qua nó. Gốc rễ tạo nên hoa trái, tập trung vào gốc rễ. Vậy gốc rễ ở đây là gì?

“Tiền, của cải, sức khỏe, bệnh tật đến cân nặng cũng là kết quả của chế độ dinh dưỡng và lối sống của bạn. Chúng ta sống trong một thế giới nhân quả” T. Harv Eker

Phương pháp tuyên bố là gì? Vì sao nó có thể mang đến sự thay đổi cho tâm trí của bạn. Đặc biệt bạn sẽ được hỏi những câu hỏi triệu dolar, bạn đã bao giờ được hỏi như vậy?

 Download Ebook Bí mật tư duy triệu phú pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

CommentLuv badge